Algemene voorwaarden Dartbaan Verhuur Bergeijk

De banen
Elke baan is voorzien van een dartbord, schrijfbord, bordwisser, en verlichting.
De zaalhoogte moet minimaal 2,5 meter zijn.
De speelvloer moet vlak zijn.
Een enkele dartbaan neemt ongeveer 3 meter in beslag.
De baanbreedte is 1,5meter.
Rondom dient er voldoende ruimte te zijn voor spelers en toeschouwers.
Dartbaan Verhuur Bergeijk moet voldoende tijd krijgen om de banen op te zetten en af te breken.
Dit gebeurt in overleg met de huurder.

Schadegevallen
Dartbaan Verhuur Bergeijk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel door onoordeelkundig gebruik van het gehuurde materiaal.
Bij toernooien of bijeenkomsten, georganiseerd door Dartbaan Verhuur Bergeijk, is de huurder cq. eigenaar van het pand aansprakelijk bij calamiteiten.
Alle schades en/of vermissing van geleverd materiaal wordt door Dartbaan Verhuur Bergeijk verhaald op de huurder.
Een borgsom kan worden gevraagd.

Overige
Het is de huurder nimmer toegestaan de door hem gehuurde banen te verhuren aan derden of ter beschikking te stellen aan derden.
Het is niet toegestaan reclame-uitingen of andere mededelingen aan te brengen op de banen zonder voorafgaande toestemming van Dartbaan Verhuur Bergeijk.
Het is niet toegestaan om de banen te verplaatsen of in de openlucht te gebruiken.
Verhuur in het buitenland op aanvraag via het contactformulier.
Door het huren van de dartbanen van Dartbaan Verhuur Bergeijk gaat de huurder akkoord met deze voorwaarden.